One comment on “Xe đạp tập thể dục tại nhà có điểm mạnh và điểm yếu gì

  • Mình thấy điểm mạnh của xe đạp tập thể dục tại nhà là bố trí dễ thời gian tập luyện, đỡ phải đi ra ngoài, không bị ảnh hưởng bởi thời tiết. Thế là quá đủ với mình, tuy nhiên bây giờ đạp xe ở ngoài như chơi trò chơi mạo hiểm với xe cộ nhiều hơn 😀

    Reply

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>